Zebranie 13 grudzień 2012

W dniu 13 grudnia 2012 r. o godz. 18:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni odbędzie się zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. 

Na zebraniu Zarząd Stowarzyszenia przedstawi bieżące sprawy dotyczące środowiska właścicieli nieruchomości, w szczególności dotyczące istotnych zmian w opłatach za wywóz śmieci w 2013 r. oraz działania podejmowane przez Stowarzyszenie.