Pismo w sprawie regulacji najmu

Gdynia dnia 15 lipca 2009 r.

 

Ministerstwo Gospodarki
Sekretarz Stanu
Adam Szejnfeld
Warszawa

 

Dotyczy: DRE-II-0201-1-KK-09

 

W związku z Państwa pismem z dnia 26 marca 2009 r. uważamy, że zmiany ożywiające rynek najmu lokali mieszkalnych oraz budowę mieszkań na cele najmu powinny dotyczyć:

Czytaj więcej: Pismo w sprawie regulacji najmu

Pismo w sprawie najmu okazjonalnego

Gdynia dnia 12 marca 2009 r.

 

Ministerstwo Infrastruktury
Warszawa

 

Dotyczy: BS-WPL-020-2a/09

 

W związku z załączonym do Państwa pisma z dnia 17 lutego 2009 r. projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przede wszystkim podkreślamy że projektowane rozwiązania stanowią realizację części naszych postulatów przedstawionych w piśmie z dnia 16 listopada 2007 r. skierowanym do Premiera Rady Ministrów.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie najmu okazjonalnego