W Sejmie o świadectwach energetycznych

Gdynia, dnia 7 lipca 2014 r.

 

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Infrastruktury
Podkomisja nadzwyczajna
Warszawa

 

Dotyczy: druk nr 2444

W związku z konsultacjami rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków podnosimy, że generalną zasadą prawotwórczą winno być nakładanie nowych obowiązków i sankcji nie wykraczających poza implementowaną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Czytaj więcej: W Sejmie o świadectwach energetycznych

Nie dla ścigania właścicieli przez prokuraturę

Gdynia, dnia 12 maja 2014 r.

 

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Infrastruktury
Podkomisja nadzwyczajna
Warszawa

 

Dotyczy: druk nr 1959

Prosimy o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (druk nr 1959).

Czytaj więcej: Nie dla ścigania właścicieli przez prokuraturę

Skarga na Ministra Finansów

Gdynia, dnia 12 maja 2014 r.


Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk
Warszawa

 

Prosimy o interwencję w sprawie niezadowalającego działania Ministerstwa Finansów.

W dniu 3 grudnia 2013 r. zwróciliśmy się do Ministra Finansów z prośbą o zwiększenie amortyzacji podatkowej budynków mieszkalnych, która pozostaje zamrożona od 1995 r.

Czytaj więcej: Skarga na Ministra Finansów

Minister Finansów nie chce zmian w amortyzacji

Odpowiadając na pismo dotyczące ustalania wartości początkowej amortyzowanych lokali mieszkalnych metodą uproszczoną uprzejmie informuję.

Czytaj całe pismo

OSWN podtrzymuje stanowisko ws amortyzacji

Gdynia, dnia 23 stycznia 2014 r.

 

Ministerstwo Finansów
Sekretarz Stanu
Janusz Cichoń
Warszawa

 

Dotyczy: DD2/8213/326/KOI/2013/RWPD-134759

Dziękujemy za wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania wartości początkowej amortyzowanych lokali mieszkalnych metodą uproszczoną.

Przywołane zasady są nam znane. Jak przyznano według przywołanych zasad nie następuje waloryzacja stawki początkowej, która wynosi od 1995 r. 988 zł/m2. Tymczasem rzeczywisty koszt odtworzenia lokalu lub jego nabycia jest obecnie wielokrotnie większy.

Czytaj więcej: OSWN podtrzymuje stanowisko ws amortyzacji