Zarząd

Filtr
Pokaż # 
Nazwa Stanowisko Telefon Telefon komórkowy
Helena Perlicka Przewodnicząca 58 620 89 53
Tomasz Urbaś Wiceprzewodniczący
Barbara Kroplewska Wiceprzewodnicząca
Ligia Schleifer-Wroczyńska Skarbnik
Anna Żmijewska-Małolepsza Sekretarz
Barbara Więcław Członek
Teresa Działek Członek