Kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości

Adres do korespondencji
ul. Śląska 64/1
81-304 Gdynia

Telefon
+48 58 620 89 53

KRS
0000057607

NIP
586-17-13-313

REGON
191235806 

Rachunek bankowy
PKO BP SA I Oddział w Gdyni nr 28 1020 1853 0000 9002 0068 2336