Strategia podwyżek czynszów w lokalach mieszkalnych

Podwyżki czynszów w lokalach mieszkalnych stanowiących własność prywatną są normowane postanowieniami art. 8a i 9 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Kluczowe znaczenie dla wyboru sposobu podwyżki czynszów ma określenie jaką część wartości odtworzeniowej lokalu stanowi wyjściowy czynsz w skali rocznej. Na przykład dla stawki odtworzeniowej 4000 zł i czynszu 5 zł/m2 miesięcznie wskaźnik wynosi: 5 zł/mc x 12 m-cy / 4000 zł = 1,5 %. Tak obliczony wskaźnik porównujemy z wartością 3 % określoną w art. 8a ust. 4 ustawy.

Czytaj więcej: Strategia podwyżek czynszów w lokalach mieszkalnych