Podwójne opłaty za śmieci

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości przypomina, że od 1 lipca 2013 r. zmieniają się w całym kraju zasady gospodarowania odpadami. Opłaty będą pobierać gminy, a nie firmy wywozowe.

W celu uniknięcia podwójnych opłat na rzecz gminy i firmy świadczącej dotychczasową usługę - konieczne jest wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady, w taki sposób, aby jej ważność kończyła się 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

Zgłoszenie robót remontowych

Przystąpienie do wykonywania remontu wymaga dopełnienia formalności przewidzianych w Prawie budowlanym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1  ustawy Prawo budowlane remont budynku nie wpisanego do rejestru zabytków wykonuje się po zgłoszeniu prac do powiatowego organu architektoniczno-budowlanego (urząd miasta w miastach na prawach powiatu lub starostwo).

Czytaj więcej: Zgłoszenie robót remontowych

Zarządzanie nieruchomością wspólną

Nieruchomość wspólna

Większość nieruchomości, zwłaszcza wzniesionych w przeszłości jest własnością więcej niż jednej osoby. Główną przyczyną takiego stanu jest proces dziedziczenia i rozdrabniania własności.

W praktyce można się z spotkać z trzema przypadkami:

  1. grunt wraz z budynkiem stanowią współwłasność wielu osób,
  2. grunt wraz z budynkiem stanowią współwłasność wielu osób, a z lokali korzystają konkretni właścicieli na prawach wyłączności,
  3. grunt i części wspólne budynku stanowią współwłasność wielu osób, a lokale są przedmiotem odrębnej własności. 

Realizacja prawa własności jest najbardziej skomplikowana w pierwszym przypadku. W trzecim wariancie lokale są zarządzane przez właścicieli samodzielnie, a problem współwłasności dotyczy tylko części wspólnych nieruchomości.

Czytaj więcej: Zarządzanie nieruchomością wspólną