Podwójne opłaty za śmieci

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości przypomina, że od 1 lipca 2013 r. zmieniają się w całym kraju zasady gospodarowania odpadami. Opłaty będą pobierać gminy, a nie firmy wywozowe.

W celu uniknięcia podwójnych opłat na rzecz gminy i firmy świadczącej dotychczasową usługę - konieczne jest wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady, w taki sposób, aby jej ważność kończyła się 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.