Zebranie 13 marzec 2014

W dniu 13 marca 2014 r. o godz. 18:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni odbędzie się zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. 

Na zebraniu Zarząd Stowarzyszenia przedstawi bieżące sprawy dotyczące środowiska właścicieli nieruchomości oraz działania podejmowane przez Stowarzyszenie. W szczególności przedstawimy inicjatywy Stowarzyszenia w sprawie kosztów amortyzacji oraz obowiązków porządkowych właścicieli nieruchomości.