Składki i wpisowe

1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje po opłaceniu wpisowego w kwocie:

1) 70 zł dla członków zwyczajnych i członków wspierających - osób fizycznych;

2) stanowiącej iloczyn kwoty 7 zł i liczby członków na dzień złożenia deklaracji przez członka wspierającego - stowarzyszenie;

3) 700 zł dla pozostałych członków.

2. Członkowie do dnia ustania członkostwa opłacają składki z góry w terminie do dnia 28 lutego za I półrocze oraz do dnia 31 sierpnia za II półrocze w wysokości:

1) członkowie zwyczajni posiadający budynek z lokalami użytkowymi - 70 zł półrocznie;

2) członkowie zwyczajni posiadający budynek bez lokali użytkowych - 40 zł półrocznie;

3) członkowie wspierający - stowarzyszenia w kwocie stanowiącej iloczyn kwoty 12 zł i liczby członków członka wspierającego w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok półrocznie;

4) członkowie wspierający - osoby fizyczne - 0 zł;

Czytaj więcej: Składki i wpisowe

Deklaracje członkowskie

Deklaracja członkowska dla osób fizycznych: kliknij tutaj.

Zmiana charakteru członkostwa zwyczajne/wspierające: kliknij tutaj

Deklaracja członkowska dla osób prawych: kliknij tutaj.

Wypełnioną deklarację prosimy odesłać pocztą na adres:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości
ul. Śląska 64/1
81-304 Gdynia

Czytaj więcej: Deklaracje członkowskie

Statut OSWN

Załącznik do uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian Statutu OSWN

Czytaj więcej: Statut OSWN