Zebranie 11 kwiecień 2013

W dniu 11 kwietnia 2013 r. o godz. 18:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni odbędzie się zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. 

Na zebraniu Zarząd Stowarzyszenia przedstawi bieżące sprawy dotyczące środowiska właścicieli nieruchomości oraz działania podejmowane przez Stowarzyszenie. Gościem zebrania będzie przedstawiciel Sanipor Spółka z o.o. który naświetli problemy związane ze zmianą sposobu organizacji wywozu śmieci, w tym dzierżawy pojemników.