Zebranie 9 maj 2013

W dniu 9 maja 2013 r. o godz. 18:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni odbędzie się zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. 

Na zebraniu Zarząd Stowarzyszenia przedstawi bieżące sprawy dotyczące środowiska właścicieli nieruchomości oraz działania podejmowane przez Stowarzyszenie. W szczególności przedstawimy najnowsze informacje na temat zmian zasad gospodarki śmieciami, które wejdą w życie od dnia 1 lipca 2013 r.