Pismo w sprawie najmu okazjonalnego

Gdynia dnia 12 marca 2009 r.

 

Ministerstwo Infrastruktury
Warszawa

 

Dotyczy: BS-WPL-020-2a/09

 

W związku z załączonym do Państwa pisma z dnia 17 lutego 2009 r. projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przede wszystkim podkreślamy że projektowane rozwiązania stanowią realizację części naszych postulatów przedstawionych w piśmie z dnia 16 listopada 2007 r. skierowanym do Premiera Rady Ministrów.

Generalnie uważamy, że Państwa propozycje stanowią krok w dobrym kierunku, jednak nie rozwiązują problemów definitywnie. Dotyczy to zwłaszcza konieczności kompleksowego ograniczenia naduprawnień lokatorów chronionych wielokrotnie z rażącym pokrzywdzeniem wynajmujących.

Proponujemy, aby rozwiązania projektowane nowelizacją objęły wszystkie stosunki najmu w budynkach spoza zasobu publicznego, a nie tylko sztucznie tworzony najem okazjonalny. Najem okazjonalny kłóci się z zasadą równości najemców wobec prawa, utrzymując niesprawiedliwe przywileje dla najemców nie objętych najmem okazjonalnym. 

Ponadto proponujemy likwidację zbędnych utrudnień o charakterze biurokratycznym związanych z rejestrowaniem umowy w urzędzie skarbowym. Podkreślamy również, że  wskazywanie przez lokatora innego lokalu do zamieszkania będzie w realiach polskich najczęściej fikcją.

 

Przewodnicząca OSWN
Helena Perlicka

Wiceprzewodniczący OSWN
Tomasz Urbaś