OSWN podtrzymuje stanowisko ws amortyzacji

Gdynia, dnia 23 stycznia 2014 r.

 

Ministerstwo Finansów
Sekretarz Stanu
Janusz Cichoń
Warszawa

 

Dotyczy: DD2/8213/326/KOI/2013/RWPD-134759

Dziękujemy za wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania wartości początkowej amortyzowanych lokali mieszkalnych metodą uproszczoną.

Przywołane zasady są nam znane. Jak przyznano według przywołanych zasad nie następuje waloryzacja stawki początkowej, która wynosi od 1995 r. 988 zł/m2. Tymczasem rzeczywisty koszt odtworzenia lokalu lub jego nabycia jest obecnie wielokrotnie większy.

Już tylko ta okoliczność wskazuje na wadliwość przyjętego w ustawie rozwiązania. Wadliwość ta godzi we właścicieli, którzy wiele lat temu zaczęli amortyzować lokale i nie mogą zmienić zasad obliczania wartości początkowej. Podkreślamy przy tym, że inwestycje w lokale mieszkalne do wynajęcia są inwestycjami długoterminowymi. Są zatem szczególnie wrażliwe na inflacyjną deprecjacją wartości początkowej do celów amortyzacji.

Oczekujemy wprowadzenia waloryzacji przedmiotowej stawki w metodzie uproszczonej zgodnie z urzędową wartością odtworzeniową 1 m2 określoną w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Alternatywnie prosimy o dopuszczenie możliwości zmiany sposobu ustalania wartości początkowej w trakcie amortyzowania z metody uproszczonej na ogólną (z ustaleniem wartości początkowej np. na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego).