Ministerstwo Finansów o amortyzacji

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia działań legislacyjnych dotyczących aktualizacji kwoty do obliczenia wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali niemieszkalnych metodą uproszczoną, uprzejmie informuję.

Czytaj całe pismo