Skarga na Ministra Finansów

Gdynia, dnia 12 maja 2014 r.


Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk
Warszawa

 

Prosimy o interwencję w sprawie niezadowalającego działania Ministerstwa Finansów.

W dniu 3 grudnia 2013 r. zwróciliśmy się do Ministra Finansów z prośbą o zwiększenie amortyzacji podatkowej budynków mieszkalnych, która pozostaje zamrożona od 1995 r.

Właściciele nieruchomości, który rozpoczęli amortyzację 20 lat temu muszą stosować podatkowe odpisy amortyzacyjne aż kilkukrotnie mniejsze od właścicieli, którzy niedawno nabyli nieruchomości na wynajem. Stan taki pogarsza sytuację inwestorów długoterminowych na rynku nieruchomości na wynajem w stosunku do krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego.

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów omówiło znane nam normy prawne, które obowiązują w przedstawionej sprawie. Podkreśliło, że nasza propozycja jest sprzeczna z tymi normami. Minister Finansów z uporem pomijał, iż wystąpiliśmy o zmianę tego stanu prawnego z uwagi na zrodzone patologie.

Zamiast eksperckich elaboracji oczekujemy albo podjęcia stosownych prac legislacyjnych nad zmianą złych przepisów, albo odpowiedzi że Ministerstwo Finansów (Rząd) nie podejmie takiej inicjatywy utrzymując status quo.