Wysokość odszkodowań ws Marii Hutten-Czapskiej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 marca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, poniżej przesyła zestawienie danych objętych przedmiotowym wnioskiem.

Czytaj całe pismo