Pani premier milczy

Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Warszawa

 

W związku z naszym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Ministra Finansów uprzejmie prosimy o informację o przewidywanym terminie zajęcia stanowiska w tej sprawie przez Panią Premier.