Ministerstwo Finansów o amortyzacji

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia działań legislacyjnych dotyczących aktualizacji kwoty do obliczenia wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali niemieszkalnych metodą uproszczoną, uprzejmie informuję.

Czytaj całe pismo

Pismo w sprawie obowiązków porządkowych

Gdynia, dnia 6 grudnia 2013 r.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Warszawa

 

Dotyczy: druk sejmowy nr 1758

 

Działając na rzecz naszych członków –  właścicieli nieruchomości – prosimy o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – druk nr 1758.

Przedmiotem projektu jest przekazanie gminom kompetencji do nałożenia na właścicieli nowych obowiązków porządkowych dotyczących estetyki obiektów budowlanych i utrzymania roślinności na terenie nieruchomości.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie obowiązków porządkowych

Pismo w sprawie amortyzacji

Gdynia, dnia 3 grudnia 2013 r.

 

Minister Finansów
Warszawa

 

Dotyczy: wartości początkowej wynajmowanych budynków mieszkalnych

Działając na rzecz naszych członków - właścicieli nieruchomości wynajmowanych na cele mieszkalne - prosimy o pilną waloryzację stawki za 1 m2 powierzchni lokalu stanowiącej podstawę ustalania wartości początkowej do celów amortyzacji podatkowej (metoda uproszczona).

Czytaj więcej: Pismo w sprawie amortyzacji

Wyjaśnienie UM Gdynia ws wywozu śmieci

W odpowiedzi na pytania i sugestie zgłoszone w trakcie spotkania odbytego w dniu 9.05.2013 r. informuję co następuje:

Czytaj całe pismo

Urząd Miasta Gdyni o wywozie śmieci

Uprzejmie informuję, że z uwagą zapoznałem się z treścią pani pisma z dnia 24.04.2013 r. (data wpływu: 25.04.2013 r.). W związku z przedstawionymi postulatami oraz prośbami o wyjaśnienia, informuję, co następuje:

Czytaj całe pismo