Rząd nie płaci właścicielom odszkodowań

Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015  r.

 

Komitet Ministrów 
Rady Europy
Strasburg

 

Dotyczy: wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie p. Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt: 35014/97

 

Rząd Polski nie wykonuje obowiązku naprawy szkód prywatnym właścicielom nieruchomości wyrządzonych bezprawnym zaniżaniem wysokości czynszów w lokalach mieszkalnych (sprawa p. Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt: 35014/97). Wnosimy o egzekucję orzeczenia poprzez doprowadzenia do implementacji w polskim prawie przepisów umożliwiających pełne zadośćuczynienie dla prywatnych właścicieli.

Czytaj więcej: Rząd nie płaci właścicielom odszkodowań

Pani premier milczy

Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Warszawa

 

W związku z naszym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Ministra Finansów uprzejmie prosimy o informację o przewidywanym terminie zajęcia stanowiska w tej sprawie przez Panią Premier.

Wysokość odszkodowań ws Marii Hutten-Czapskiej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 marca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, poniżej przesyła zestawienie danych objętych przedmiotowym wnioskiem.

Czytaj całe pismo

Gdzie jest analiza Ministerstwa Finansów o amortyzacji

Gdynia, dnia 16 lutego 2015 r.

 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Warszawa

 

Prosimy o interwencję w sprawie niezadowalającego działania Ministerstwa Finansów.

W dniu 3 grudnia 2013 r. zwróciliśmy się do Ministra Finansów z prośbą o zwiększenie amortyzacji podatkowej budynków mieszkalnych, która pozostaje zamrożona od 1995 r.

Czytaj więcej: Gdzie jest analiza Ministerstwa Finansów o amortyzacji

Minister Finansów analizuje amortyzację podatkową

Odpowiadając na przekazane przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów pismo z dnia 12 maja 2014 r. dotyczące ustalania wartości początkowej amortyzowanych lokali mieszkalnych metodą uproszczoną, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Czytaj całe pismo