Ryczałt, a media

Wynajmujący mogą opodatkować swoje dochody nie tylko na zasadach ogólnych, ale również podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. W tej formie problemy przysparza ocena, czy w skład opodatkowanych przychodów z najmu wchodzą przychody z opłat za media.

Jeżeli umowa najmu wyraźnie stanowi, że opłaty za media są świadczeniem dodatkowym niezależnym od czynszu, to opłaty te nie stanowią podstawy opodatkowania ryczałtem. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej w dniu 22 sierpnia 2012 r. (sygn. akt IPTPB1/415-310/12-4/AG):

"przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat za media, wodę, energię elektryczną, gaz - skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca - nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych."

Szerzej: MF: Dobrze sformułowana umowa najmu zmniejszy przychód do opodatkowania ryczałtem.