Pismo w sprawie "zastrzeżenia" meldowania (1)

Gdynia, dnia 11 października 2010 r.

 

Pan
dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni
w Gdyni

 

Szanowny Panie Prezydencie

Członkowie naszego Stowarzyszenia – właściciele nieruchomości sygnalizują nam problemy w pracy Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków. Chcąc uczestniczyć jako strona postępowania o zameldowanie w lokalu pragną oni złożyć pismo o treści jak w załączeniu.

Niestety w Referacie spotykają się z odmową przyjęcia takiego pisma. Podkreślamy, że nie są nam znane podstawy prawne pozwalające organowi administracji odmawiać przyjmowania jakichkolwiek pism, wniosków i to niezależnie od ich treści i sposobu przyszłego załatwienia sprawy.

Ponadto przedmiotowe pismo, o ile w końcu wpływa do przedmiotowego Referatu (np. pocztą), spotyka się z pouczeniem o charakterze czynności meldunkowych, z którego wynika chęć uniemożliwienia właścicielowi nieruchomości uczestniczenia w postępowaniu meldunkowym na prawach strony. Podkreślamy, że zameldowanie jest formalnym postępowaniem administracyjnym, w którym właściciel nieruchomości ma prawo uczestniczyć w charakterze strony. Tym bardziej, że składanym oświadczeniem kwestionuje okoliczność będącą przesłanką zameldowania, co musi być rozstrzygnięte w postępowaniu administracyjnym.

Prosimy o zbadanie przedstawionej sprawy w trybie nadzoru nad podległymi Panu urzędnikami samorządowymi.

Z poważaniem