Pismo w sprawie "zastrzeżenia" meldowania (2)

Gdynia, dnia 23 listopada 2010 r.

 

Pan
dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni
w Gdyni

 

Dotyczy: OBM.51150-225/10

 

Szanowny Panie Prezydencie

W związku z pismem z dnia 18 października 2010 r. ufamy, że stwierdzenie o braku podstaw do odmowy przyjmowania pism kierowanych do Państwa Urzędu jest już znane wszystkim pracownikom samorządowym. Członkowie naszego Stowarzyszenie informowali bowiem o mających w przeszłości miejsce odmowach przyjmowania pism.

Jednocześnie podnosimy, że oświadczenie właściciela o kwestionowaniu pobytu osób ubiegających się o zameldowanie dotyczy istotnej przesłanki zameldowania i musi być rozstrzygane w formie stosownej decyzji administracyjnej, a nie w formie jakiegokolwiek pisma informacyjnego zakładającego a priori brak uzasadnienia faktycznego.

Z poważaniem