Pismo w sprawie współpracy z PUWN

Gdynia, dnia 9 września 2010 r.

 

Pan
Mirosław Szypowski
Prezydent Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości
w Warszawie

 

Szanowny Panie

W związku z pismem z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie uhonorowania osób zasłużonych w działaniach na rzecz właścicieli nieruchomości w Polsce, uprzejmie informujemy iż wysoko oceniamy wyjście z tą inicjatywą.

Jednocześnie dostrzegamy szansę na zakończenie niepotrzebnych różnic poglądów, które nie przyczyniają się do realizacji naszej wspólnej misji. Po istotnym postępie w przywracaniu właścicielom nieruchomości ich praw pogwałconych publiczną gospodarka lokalami, na porządku dziennym staje rewitalizacja nieruchomości. W celu zyskania m.in. źródeł bezkredytowego finansowania nakładów remontowo - modernizacyjnych uważamy za najistotniejsze wspólne upomnienie się przez właścicieli nieruchomości o odszkodowania za bezprawie legislacyjne stwierdzone wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie ś.p. p. Marii Hutten-Czapskiej. Oprócz podstawy materialno-prawnej właścicielom nieruchomości sprzyja nowy w polskim prawie system dochodzenia roszczeń w postaci tzw. pozwów zbiorowych.

Zgadzając się na Państwa propozycje uhonorowania p. Heleny Perlickiej jednocześnie proponujemy nawiązanie ścisłych kontaktów dla dobra właścicieli nieruchomości w Polsce w ich żywotnych sprawach.

Z poważaniem