Pismo w sprawie pomieszczeń tymczasowych

Gdynia, dnia 7 marca 2011 r.

 

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
VI Kadencja

Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 3278)

Warszawa

 

Dotyczy: INF-1601-154-11

 

W związku z pismem z dnia 4 lutego 2011 r. uprzejmie informujemy, że nasze Stowarzyszenie popiera przedstawione w projekcie senackim o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 3278) doprecyzowanie przepisów dotyczących pomieszczeń tymczasowych.

Stan niepewności prawnej na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego winien być usunięty, a odpowiedzialność gmin za wskazywanie pomieszczeń tymczasowych powinna być uregulowana na zasadach analogicznych jak w przypadku lokali socjalnych.

Z poważaniem