Pismo w sprawie egzekucji wyroku M. Hutten-Czapskiej

Gdynia, dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

Minister Spraw Zagranicznych
Departament do Spraw Postępowań
przed Międzynarodowymi Organami
Ochrony Praw Człowieka
Warszawa

 

W związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 marca 2011 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie kopii dokumentów dotyczących wykonywania wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt 35014/97 w zakresie rozwiązań generalnych związanych z pilotażowym charakterem sprawy, obejmujących w szczególności korespondencję pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Departamentem Egzekucji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetem Ministrów przy Radzie Europy.

Załącznik: pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 marca 2011 r.