Pismo w sprawie "dziedziczenia" najmu

Gdynia, dnia 8 kwietnia 2011 r.

 

Minister Infrastruktury
Warszawa

 

Dotyczy: BS-WPL-020-1-11/3

 

W związku z konsultacjami założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych podnosimy, że propozycja likwidacji zasady wstąpienia w stosunek najmu osób bliskich po zmarłym najemcy powinna mieć charakter ogólny, a nie szczególny w odniesieniu tylko do publicznego zasoby mieszkaniowego.

Postulujemy zniesienie tzw. „dziedziczenia najmu” dla wszystkich w tym prywatnych zasobów mieszkaniowych, a jako normę szczególną dla publicznego zasobu mieszkaniowego przyjęcie proponowanych w założeniach zasad nawiązywania nowego stosunku najmu.