Skarga na bezczynność MSZ (2)

Gdynia, dnia 28 lipca 2011 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wydział II
w Warszawie

 

Sygn. akt: II SAB/Wa 251/11

 

Skarżący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, ul. Śląska 64/1, 81-304 Gdynia, reprezentowane przez przewodniczącą Helenę Perlicką oraz wiceprzewodniczącego Tomasza Urbasia. 

Pismo skarżącego

W związku z odpowiedzią strony przeciwnej z dnia 7 lipca 2011 r. podtrzymujemy skargę.

Podnosimy, że w swej odpowiedzi strona przeciwna przywołała informację publiczną dostępną na zagranicznych serwerach www, a stworzoną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt 35014/97. Informacja ta jest znana skarżącemu.

W swym wniosku skarżący położył nacisk na „korespondencję pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Departamentem Egzekucji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetem Ministrów przy Radzie Europy” „w zakresie rozwiązań generalnych związanych z pilotażowym charakterem sprawy.” Te dokumenty nie są publicznie dostępne i nie zostały udostępnione na wniosek skarżącego. Tymczasem zawierają one wiedzę niezbędną skarżącemu dotyczącą najprawdopodobniej m.in. przynajmniej przemilczeń Rządu RP, co do sytuacji poszkodowanych właścicieli w sytuacji fiaska programu naprawiającego szkody wyrządzone właścicielom nieruchomości wprowadzonego ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Załącznik: odpis pisma.