Skarga na bezczynność MSZ (4)

Gdynia, dnia 8 listopada 2011 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wydział II
w Warszawie

 

Sygn. akt: II SAB/Wa 251/11

 

Skarżący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości,

Strona przeciwna: Skarb Państwa, Minister Spraw Zagranicznych.

Wniosek strony skarżącej

Wnosimy o sporządzenie i doręczenie sentencji zapadłego orzeczenia Sądu wraz z uzasadnieniem.