Wniosek o informacje o premiach kompensacyjnych

Gdynia, dnia 8 marca 2012 r.

 

Minister Infrastruktury
Warszawa

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie informacji o premiach kompensacyjnych przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów w poszczególnych latach obowiązywania znowelizowanej ustawy w zakresie:

1. ilości wniosków, ich wartości oraz powierzchni lokali będących podstawą ustalenia premii,

2. ilości wniosków rozpatrzonych pozytywnie, ich wartości oraz powierzchni lokali będących podstawą ustalenia premii,

3. ilości wniosków, co do których wypłacono premie, ich wartości oraz powierzchni lokali będących podstawą ustalenia premii.