Wniosek o informacje o najmie okazjonalnym

Gdynia, dnia 8 marca 2012 r.

 

1. Pierwszy Urząd Skarbowy
2. Drugi Urząd Skarbowy
w Gdyni

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie informacji o ilości zgłoszonych naczelnikowi urzędu skarbowego umów najmu okazjonalnego zawartych na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w rozbiciu na poszczególne lata kalendarzowe.