Skarga na bezczynność MSZ (5)

Gdynia, dnia 8 marca 2012 r.

 

Minister Spraw Zagranicznych
Departament do Spraw Postępowań
przed Międzynarodowymi Organami
Ochrony Praw Człowieka
Warszawa

 

Dotyczy: DPOPC/44/3/2012/004842/

 

W związku z pismem Ministerstwa z dnia 11 stycznia 2012 r. (błędnie datowanym na 2011 r.) informujemy, że doręczono nam następujące pisma Przewodniczącego Departamentu Egzekucji Orzeczeń ETPCz:

 

1. z dnia 23 października 2006 r.

2. z dnia 8 sierpnia 2008 r. 

3. z dnia 28 października 2010 r.

Oczekujemy doręczenia wszystkich pism Przewodniczącego Departamentu Egzekucji Orzeczeń ETPCz wystosowanych do władz Polski w przedmiotowej sprawie.