Pismo Ministra TBiGM w sprawie premii kompensacyjnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2012 roku, w sprawie udostępnienia informacji o premiach kompensacyjnych, uprzejmie przekazuję dane liczbowe, które zostały zebrane w poniższej tabeli.

Czytaj całe pismo