Skarga na bezczynność MSZ wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ... po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości z siedzibą w Gdyni na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej:

1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania...

Czytaj cały wyrok