Mieszkanie jest towarem

Mieszkanie jest towarem, takim jak chleb. Właściciele oferujący mieszkania na sprzedaż lub wynajem powinni otrzymywać wynegocjowaną cenę za zakup lub wynajem, jak np. piekarze za chleb.

Lewica żąda, aby prywatne mieszkania były sprzedawane lub wynajmowane uprzywilejowanym lokatorom za bezcen, mimo, że miliony Polaków zaspakajają swoje potrzeby mieszkaniowe na warunkach rynkowych budując, kupując lub wynajmując domy i mieszkania.

Takie postulaty prowadzą nie tylko do kryzysu na rynku mieszkaniowym, wzrostu ryzyka budowy i wynajmu mieszkań. Podobna gospodarka socjalistyczna z nakazami obniżania cen poniżej wszystkich kosztów i jakiegokolwiek zysku, doprowadziła Polskę do faktycznego bankructwa  w 1989 r. Obecnie po pięciu latach rządów Jarosława Kaczyńskiego inwestycje znalazły się na rekordowo niskim poziomie ok. 17 % PKB rujnując perspektywy modernizacji gospodarki oraz wzrostu zamożności Polaków w przyszłości.

Czytaj więcej: Mieszkanie jest towarem

Rząd nie płaci właścicielom odszkodowań

Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015  r.

 

Komitet Ministrów 
Rady Europy
Strasburg

 

Dotyczy: wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie p. Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt: 35014/97

 

Rząd Polski nie wykonuje obowiązku naprawy szkód prywatnym właścicielom nieruchomości wyrządzonych bezprawnym zaniżaniem wysokości czynszów w lokalach mieszkalnych (sprawa p. Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt: 35014/97). Wnosimy o egzekucję orzeczenia poprzez doprowadzenia do implementacji w polskim prawie przepisów umożliwiających pełne zadośćuczynienie dla prywatnych właścicieli.

Czytaj więcej: Rząd nie płaci właścicielom odszkodowań

Pani premier milczy

Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Warszawa

 

W związku z naszym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Ministra Finansów uprzejmie prosimy o informację o przewidywanym terminie zajęcia stanowiska w tej sprawie przez Panią Premier.

Wysokość odszkodowań ws Marii Hutten-Czapskiej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 marca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, poniżej przesyła zestawienie danych objętych przedmiotowym wnioskiem.

Czytaj całe pismo

Gdzie jest analiza Ministerstwa Finansów o amortyzacji

Gdynia, dnia 16 lutego 2015 r.

 

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Warszawa

 

Prosimy o interwencję w sprawie niezadowalającego działania Ministerstwa Finansów.

W dniu 3 grudnia 2013 r. zwróciliśmy się do Ministra Finansów z prośbą o zwiększenie amortyzacji podatkowej budynków mieszkalnych, która pozostaje zamrożona od 1995 r.

Czytaj więcej: Gdzie jest analiza Ministerstwa Finansów o amortyzacji