Żądanie udostępnienia informacji w sprawie odszkodowań

Gdynia, dnia 7 marca 2011 r.

 

Minister Infrastruktury
Warszawa

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie:

Czytaj więcej: Żądanie udostępnienia informacji w sprawie odszkodowań

Pismo w sprawie "zastrzeżenia" meldowania (2)

Gdynia, dnia 23 listopada 2010 r.

 

Pan
dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni
w Gdyni

 

Dotyczy: OBM.51150-225/10

 

Szanowny Panie Prezydencie

W związku z pismem z dnia 18 października 2010 r. ufamy, że stwierdzenie o braku podstaw do odmowy przyjmowania pism kierowanych do Państwa Urzędu jest już znane wszystkim pracownikom samorządowym. Członkowie naszego Stowarzyszenie informowali bowiem o mających w przeszłości miejsce odmowach przyjmowania pism.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie "zastrzeżenia" meldowania (2)

Pismo w sprawie "zastrzeżenia" meldowania (1)

Gdynia, dnia 11 października 2010 r.

 

Pan
dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni
w Gdyni

 

Szanowny Panie Prezydencie

Członkowie naszego Stowarzyszenia – właściciele nieruchomości sygnalizują nam problemy w pracy Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków. Chcąc uczestniczyć jako strona postępowania o zameldowanie w lokalu pragną oni złożyć pismo o treści jak w załączeniu.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie "zastrzeżenia" meldowania (1)

Pismo w sprawie współpracy z PUWN

Gdynia, dnia 9 września 2010 r.

 

Pan
Mirosław Szypowski
Prezydent Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości
w Warszawie

 

Szanowny Panie

W związku z pismem z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie uhonorowania osób zasłużonych w działaniach na rzecz właścicieli nieruchomości w Polsce, uprzejmie informujemy iż wysoko oceniamy wyjście z tą inicjatywą.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie współpracy z PUWN

Pismo w sprawie opodatkowania odszkodowań

Gdynia dnia 24 maja 2010 r.

 

Ministerstwo Finansów
Warszawa

 

Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie zaliczenia przychodów z odszkodowań uzyskanych przez wynajmujących na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do przychodów z innych źródeł zamiast do przychodów z najmu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie opodatkowania odszkodowań