Skarga na bezczynność MSZ (5)

Gdynia, dnia 8 marca 2012 r.

 

Minister Spraw Zagranicznych
Departament do Spraw Postępowań
przed Międzynarodowymi Organami
Ochrony Praw Człowieka
Warszawa

 

Dotyczy: DPOPC/44/3/2012/004842/

 

W związku z pismem Ministerstwa z dnia 11 stycznia 2012 r. (błędnie datowanym na 2011 r.) informujemy, że doręczono nam następujące pisma Przewodniczącego Departamentu Egzekucji Orzeczeń ETPCz:

Czytaj więcej: Skarga na bezczynność MSZ (5)

Wniosek o informacje o najmie okazjonalnym

Gdynia, dnia 8 marca 2012 r.

 

1. Pierwszy Urząd Skarbowy
2. Drugi Urząd Skarbowy
w Gdyni

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie informacji o ilości zgłoszonych naczelnikowi urzędu skarbowego umów najmu okazjonalnego zawartych na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w rozbiciu na poszczególne lata kalendarzowe.

Wniosek o informacje o premiach kompensacyjnych

Gdynia, dnia 8 marca 2012 r.

 

Minister Infrastruktury
Warszawa

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie informacji o premiach kompensacyjnych przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów w poszczególnych latach obowiązywania znowelizowanej ustawy w zakresie:

Czytaj więcej: Wniosek o informacje o premiach kompensacyjnych

Skarga na bezczynność MSZ (4)

Gdynia, dnia 8 listopada 2011 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wydział II
w Warszawie

 

Sygn. akt: II SAB/Wa 251/11

 

Skarżący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości,

Strona przeciwna: Skarb Państwa, Minister Spraw Zagranicznych.

Wniosek strony skarżącej

Wnosimy o sporządzenie i doręczenie sentencji zapadłego orzeczenia Sądu wraz z uzasadnieniem.

Skarga na bezczynność MSZ (3)

Gdynia, dnia 3 listopada 2011 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wydział II
w Warszawie

 

Sygn. akt: II SAB/Wa 251/11
Termin posiedzenia: 03.11.2011, g. 11.10, sala H

 

Skarżący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości,

Strona przeciwna: Skarb Państwa, Minister Spraw Zagranicznych.

Pismo strony skarżącej

W związku z zakłóceniami lotów w polskiej przestrzeni powietrznej po awaryjnym lądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie przedstawiciele skarżącego przepraszają, że nie są w stanie dotrzeć na wyznaczony przez Wysoko Sąd termin rozprawy.

Czytaj więcej: Skarga na bezczynność MSZ (3)