Minister Finansów analizuje amortyzację podatkową

Odpowiadając na przekazane przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów pismo z dnia 12 maja 2014 r. dotyczące ustalania wartości początkowej amortyzowanych lokali mieszkalnych metodą uproszczoną, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Czytaj całe pismo

W Sejmie o świadectwach energetycznych

Gdynia, dnia 7 lipca 2014 r.

 

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Infrastruktury
Podkomisja nadzwyczajna
Warszawa

 

Dotyczy: druk nr 2444

W związku z konsultacjami rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków podnosimy, że generalną zasadą prawotwórczą winno być nakładanie nowych obowiązków i sankcji nie wykraczających poza implementowaną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Czytaj więcej: W Sejmie o świadectwach energetycznych

Nie dla ścigania właścicieli przez prokuraturę

Gdynia, dnia 12 maja 2014 r.

 

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Infrastruktury
Podkomisja nadzwyczajna
Warszawa

 

Dotyczy: druk nr 1959

Prosimy o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (druk nr 1959).

Czytaj więcej: Nie dla ścigania właścicieli przez prokuraturę

Skarga na Ministra Finansów

Gdynia, dnia 12 maja 2014 r.


Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk
Warszawa

 

Prosimy o interwencję w sprawie niezadowalającego działania Ministerstwa Finansów.

W dniu 3 grudnia 2013 r. zwróciliśmy się do Ministra Finansów z prośbą o zwiększenie amortyzacji podatkowej budynków mieszkalnych, która pozostaje zamrożona od 1995 r.

Czytaj więcej: Skarga na Ministra Finansów

Minister Finansów nie chce zmian w amortyzacji

Odpowiadając na pismo dotyczące ustalania wartości początkowej amortyzowanych lokali mieszkalnych metodą uproszczoną uprzejmie informuję.

Czytaj całe pismo