OSWN podtrzymuje stanowisko ws amortyzacji

Gdynia, dnia 23 stycznia 2014 r.

 

Ministerstwo Finansów
Sekretarz Stanu
Janusz Cichoń
Warszawa

 

Dotyczy: DD2/8213/326/KOI/2013/RWPD-134759

Dziękujemy za wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania wartości początkowej amortyzowanych lokali mieszkalnych metodą uproszczoną.

Przywołane zasady są nam znane. Jak przyznano według przywołanych zasad nie następuje waloryzacja stawki początkowej, która wynosi od 1995 r. 988 zł/m2. Tymczasem rzeczywisty koszt odtworzenia lokalu lub jego nabycia jest obecnie wielokrotnie większy.

Czytaj więcej: OSWN podtrzymuje stanowisko ws amortyzacji

Ministerstwo Finansów o amortyzacji

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia działań legislacyjnych dotyczących aktualizacji kwoty do obliczenia wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali niemieszkalnych metodą uproszczoną, uprzejmie informuję.

Czytaj całe pismo

Pismo w sprawie obowiązków porządkowych

Gdynia, dnia 6 grudnia 2013 r.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Warszawa

 

Dotyczy: druk sejmowy nr 1758

 

Działając na rzecz naszych członków –  właścicieli nieruchomości – prosimy o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – druk nr 1758.

Przedmiotem projektu jest przekazanie gminom kompetencji do nałożenia na właścicieli nowych obowiązków porządkowych dotyczących estetyki obiektów budowlanych i utrzymania roślinności na terenie nieruchomości.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie obowiązków porządkowych

Pismo w sprawie amortyzacji

Gdynia, dnia 3 grudnia 2013 r.

 

Minister Finansów
Warszawa

 

Dotyczy: wartości początkowej wynajmowanych budynków mieszkalnych

Działając na rzecz naszych członków - właścicieli nieruchomości wynajmowanych na cele mieszkalne - prosimy o pilną waloryzację stawki za 1 m2 powierzchni lokalu stanowiącej podstawę ustalania wartości początkowej do celów amortyzacji podatkowej (metoda uproszczona).

Czytaj więcej: Pismo w sprawie amortyzacji

Wyjaśnienie UM Gdynia ws wywozu śmieci

W odpowiedzi na pytania i sugestie zgłoszone w trakcie spotkania odbytego w dniu 9.05.2013 r. informuję co następuje:

Czytaj całe pismo