Skarga na bezczynność MSZ (2)

Gdynia, dnia 28 lipca 2011 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wydział II
w Warszawie

 

Sygn. akt: II SAB/Wa 251/11

 

Skarżący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, ul. Śląska 64/1, 81-304 Gdynia, reprezentowane przez przewodniczącą Helenę Perlicką oraz wiceprzewodniczącego Tomasza Urbasia. 

Pismo skarżącego

W związku z odpowiedzią strony przeciwnej z dnia 7 lipca 2011 r. podtrzymujemy skargę.

Czytaj więcej: Skarga na bezczynność MSZ (2)

Skarga na bezczynność MSZ (1)

Gdynia, dnia 16 czerwca 2011 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

za pośrednictwem:

Ministra Spraw Zagranicznych
w Warszawie

 

Skarżący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, ul. Śląska 64/1, 81-304 Gdynia, reprezentowane przez przewodniczącą Helenę Perlicką oraz wiceprzewodniczącego Tomasza Urbasia.

Skarga na bezczynność organu

Czytaj więcej: Skarga na bezczynność MSZ (1)

Pismo w sprawie "dziedziczenia" najmu

Gdynia, dnia 8 kwietnia 2011 r.

 

Minister Infrastruktury
Warszawa

 

Dotyczy: BS-WPL-020-1-11/3

 

W związku z konsultacjami założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych podnosimy, że propozycja likwidacji zasady wstąpienia w stosunek najmu osób bliskich po zmarłym najemcy powinna mieć charakter ogólny, a nie szczególny w odniesieniu tylko do publicznego zasoby mieszkaniowego.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie "dziedziczenia" najmu

Pismo w sprawie egzekucji wyroku M. Hutten-Czapskiej

Gdynia, dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

Minister Spraw Zagranicznych
Departament do Spraw Postępowań
przed Międzynarodowymi Organami
Ochrony Praw Człowieka
Warszawa

 

W związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 marca 2011 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie kopii dokumentów dotyczących wykonywania wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Maria Hutten-Czapska ca Polska sygn. akt 35014/97 w zakresie rozwiązań generalnych związanych z pilotażowym charakterem sprawy, obejmujących w szczególności korespondencję pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Departamentem Egzekucji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetem Ministrów przy Radzie Europy.

Załącznik: pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 marca 2011 r.

Pismo w sprawie pomieszczeń tymczasowych

Gdynia, dnia 7 marca 2011 r.

 

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
VI Kadencja

Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 3278)

Warszawa

 

Dotyczy: INF-1601-154-11

 

W związku z pismem z dnia 4 lutego 2011 r. uprzejmie informujemy, że nasze Stowarzyszenie popiera przedstawione w projekcie senackim o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 3278) doprecyzowanie przepisów dotyczących pomieszczeń tymczasowych.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie pomieszczeń tymczasowych